Speaker Listing 2

Prof. Ewa Iżycka-Świeszewska
Komitet naukowy
Prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz
Komitet naukowy
Prof. Wiesława Grajkowska
Komitet naukowy
Prof. Dorota Dziewulska
Komitet naukowy
dr hab. Dorota Sulejczak, prof.
Komitet naukowy
Prof. Bożena Kamińska
dr hab. Katarzyna Kaczyńska
dr n. med. Aleksandra Sejda
Dr hab. n. med. prof. UJK Piotr Sobolewski