Speaker Listing 3

Prof. Katarzyna Taran
Prof. Tomasz Wojdacz
Prof. Edyta Szurowska
Prof. Tomasz Wojdacz
Prof. Ewa Iżycka-Świeszewska
Prof. Wiesława Grajkowska
Prof. Katarzyna Kotulska
Prof. Elżbieta Jurkiewicz
Prof. Edyta Szurowska