Speaker Listing 3

Prof. Ewa Iżycka-Świeszewska
Komitet naukowy
Prof. Wiesława Grajkowska
Komitet naukowy
Prof. Katarzyna Kotulska
Prof. Elżbieta Jurkiewicz
Prof. Edyta Szurowska
Prof. Danuta Ryglewicz
Prof. Barbara Bobek-Billewicz
Prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz
Komitet naukowy
Prof. Dorota Dziewulska
Komitet naukowy