Speaker Listing 3

Prof. Danuta Ryglewicz
Prof. Barbara Bobek-Billewicz
Prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz
Prof. Dorota Dziewulska
Komitet naukowy
dr hab. Dorota Sulejczak, prof.
Komitet naukowy
Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Laureatka polskiego Nobla
Prof. Ewa Matyja
Prof. Dariusz Adamek
dr hab. Katarzyna Kaczyńska