Speaker Listing 3

Prof. Przemysław Nowacki
Prof. Paweł P. Liberski
Prof. Katarzyna Taran
Prof. Tomasz Wojdacz
Prof. Edyta Szurowska
Prof. Tomasz Wojdacz
Prof. Ewa Iżycka-Świeszewska
Prof. Wiesława Grajkowska
Prof. Dorota Dziewulska
Komitet naukowy