Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek

Bożena Kamińska ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1985 roku, a doktorat w dziedzinie biochemii obroniła w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w 1991 roku. W 1997 roku w tejże placówce uzyskała stopień doktora habilitowanego, a tytuł profesora uzyskała w 2003 roku.

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek specjalizuje się w biologii molekularnej i neurobiologii. Obecnie pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, gdzie kieruje Laboratorium Neurobiologii Molekularnej oraz jest dyrektorem Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i członkinią korespondentką Polskiej Akademii Nauk.

Związana była z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Staż podoktorski odbywała w  kanadyjskim McGill University, współpracowała m.in. z amerykańskim Brain Research Institute UCLA, była profesorem wizytującym (Nanshan Scholar) na Uniwersytecie Medycznym w Guangzhou.

W swojej karierze realizowała ponad 44 rodzime i międzynarodowe granty badawcze, wśród nich granty Narodowego Centrum Nauki (Maestro, Harmonia, Symfonia, OPUS), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Strategmed 1, 2, 3), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Mistrz, Team-Tech Core Facility), grant NATO, subsydia Unii Europejskiej w dwóch Programach Ramowych i granty ERANET. Wypromowała 27 doktorów, 3 doktorów habilitowanych i 10 magistrów.

W swoim dorobku ma 142 publikacje naukowe (np. w Nature Communications i Cell) i 10 rozdziałów w książkach, cytowanych ponad 6 tys. razy (indeks Hirscha=42).

Leave a Comment

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Szczegóły