17-18 listopada 2023, Warszawa
Neuropatologia 2023
Dni
Godzin
Minut
Sekund
Zaproszenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na coroczną konferencję Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich, Neuropatologia 2023, która odbędzie się w dniach  17-18  listopada 2023 w Warszawie w IMDiK PAN im. M. Mossakowskiego, ul. Pawińskiego 5.

Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny i będą na nim prezentowane najnowsze osiągnięcia naukowe/ badawcze/ eksperymentalne i kliniczne z zakresu tematycznego interesującego dla szerokiego grona naukowców, lekarzy praktyków i studentów.

Wśród wykładów m.in.:  Neuropatologia chorób naczyniowych, zapalnych i neurozwyrodnieniowych, Neuroonkologia, Hematologia, Nowa klasyfikacja WHO guzów OUN, Korelacje neuropatologiczno- neuroradiologiczne, Neurotraumatologia, Neuroscience , Neurotoksykologia, Brain banking, Artificial Intelligence

Planowane są też krótkie wystąpienia ustne oraz plakatowe. Możliwe są prezentacje w języku angielskim.

Termin nadsyłania streszczeń 3 listopada 2023. Poprzez formularz na stronie konferencji: www.neuropath.pl Streszczenia przedstawianych prac będą opublikowane w czasopismie Folia Neuropathologica.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego:

prof. Ewa Iżycka-Świeszewska – przewodnicząca SNP
prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz – v-ce przewodnicząca SNP
prof. Wiesława Grajkowska – konsultant krajowy ds neuropatologii
dr hab.Dorota Sulejczak prof.
dr med. Albert Acewicz

 

Dear Sir or Madam,

It is with great pleasure that we would like to invite you to the annual conference of the Association of Polish Neuropathologists, “Neuropathology 2023”, which will be held in Warsaw in IMDiK PAN , Pawinski 5 str. on the 17-18 th November 2023.

The meeting will be of an interdisciplinary nature and will present the latest scientific / research / experimental and clinical achievements in the field of interest to a wide range of scientists, practitioners and students.

The presentations will include: ‘Neuropathology of vascular brain diseases, neuroinflammationas and neurodegeneration, Neurooncology, Haematology, ‘New WHO classification of CNS tumors.’, ‘Neuropathological – neuroradiological correlations’, ‘Neurotraumatology’ , Neuroscience, Neurotoxicology, Brain banking, Artifical Intelligence

Short oral and poster presentations are also planned. Presentations in English are possible. The deadline for submitting abstracts is November 3, 2023 via the form on the conference website: www.neuropath.pl

Abstracts of the presented papers will be published in the Folia Neuropathologica journal.

On behalf of the Organizing and Scientific Committee:

prof. Ewa Iżycka-Świeszewska
prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz
prof Wiesława Grajkowska
dr hab. Dorota Sulejczak prof.
dr med. Albert Acewicz

Informacje organizacyjne
TERMIN

17-18 listopada 2023. Piątek - sobota

Miejsce

IMDiK PAN im. M. Mossakowskiego, ul. Pawińskiego 5

FORMUŁA

Konferencja stacjonarna (bez dostępu online): wykłady, dyskusje

PUNKTY EDUKACYJNE

Za udział otrzymasz certyfikat oraz punkty edukacyjne.

Key Lecturer
National Center of Pathology (NCP), Luxembourg Center of Neuropathology (LCNP), Luxembourg
Robert-Bosch Krankenhaus, Stuttgart, Germany
Wykładowcy
Program naukowy
O tym rozmawiamy i dyskutujemy
PROGRAM NAUKOWY - DZIEŃ I
 • 17 listopada 2023 9.00 - 10.30
  SESJA INAUGURACYJNA

  Przewodniczący:
  prof. Leonora Bużańska, dyrektor IMDiK, Warszawa
  prof. Ewa Iżycka-Świeszewska, przewodnicząca SNP
  prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz, vice-przewodnicząca SNP

 • 17 listopada 2023 9.10-9.30
  Wykład z okazji 60-lecia Folia Neuropathologica: Neuropatologia Polska – analiza pierwszej dekady działalności pisma (1963-72)
 • 17 listopada 2023 9.30-9.50
  Non-coding RNA in the brain tumor microenvironment
 • 17 listopada 2023 9.50-10.10
  Zmutowany histon H3K27M jako cel terapeutyczny w DIPG
 • 17 listopada 2023 10.10-10.30
  Cell type and gene expression profile in spatial context
 • 17 listopada 2023 10.30-11.00
  Przerwa kawowa
 • 17 listopada 2023 11.00 - 13.45
  SESJA: NEUROPATOLOGIA. NEUROSCIENCE

  Przewodniczący:
  prof. P. Liberski, UMED, Łódź
  dr hab. Dorota Sulejczak, IMDiK, Warszawa
  prof. Sławomir Michalak, UMP, Poznań

 • 17 listopada 2023 11.00-11.20
  Ewolucja pojęcia prion
 • 17 listopada 2023 11.20-11.40
  Effect of extracellular vesicle secretome on glioblastoma heterogeneity
 • 17 listopada 2023 11.40-12.00
  Występowanie białka TDP-43 w chorobach neurologicznych
 • 17 listopada 2023 12.00-12.15
  Obrazowanie i analiza cyfrowych preparatów w neuropatologii – mikroskopia wirtualna i systemy sztucznej inteligencji
 • 17 listopada 2023 12.15-12.30
  Banki mózgów

  Współautorzy: T. Wierzba-Bobrowicz, S. Tarka, P. Felczak, A. Acewicz

 • 17 listopada 2023 12.30-12.45
  Ultrastrukturalny obraz neuronalnej ceroidolipofuscynozy (NCL) typu 2

  Współautorzy: A. Kuźniar-Pałka, H. Mierzewska, S. Tarka, A. Ługowska, E. Stawicka

 • 17 listopada 2023 12.45-13.30
  KEY LECTURE: Neuropathological brain tumor assessment - Dr. Robot taking over?
 • 17 listopada 2023 13.30-13.45
  Dyskusja
 • 17 listopada 2023 13.45-14.45
  LUNCH / SESJA PLAKATOWA 1

  Przewodniczący:
  prof. Dorota Dziewulska, WUM, Warszawa
  dr Biruta Kierdaszuk, WUM, Warszawa

 • 17 listopada 2023 14.45 - 15.05
  SESJA: GLEJAKI

  Przewodniczący:
  prof. Wiesława Grajkowska, IPCZD, Warszawa
  prof. Barbara Władysława Bobek-Billewicz, NIO-PIB, Gliwice
  prof. Radosław Rola, UMLUB, Lublin

 • 17 listopada 2023 14.45-15.05
  Neuroobrazowanie glejaków
 • 17 listopada 2023 15.05-15.25
  Aktualna klasyfikacja WHO glejaków u dorosłych
 • 17 listopada 2023 15.25-15.45
  Aktualna klasyfikacja WHO glejaków u dzieci z uwzględnieniem problematyki metylacji w diagnostyce guzów OUN

  Współautorzy: J. Trubicka

 • 17 listopada 2023 15.45-16.05
  Nowoczesna terapia glejaków
 • 17 listopada 2023 16.05-16.20
  Chirurgia guzów typu High-Grade Glioma wspomagana fluorescencją 5-ALA (Gliolan): doświadczenia własne

  Współautorzy: S. Adamski, W. Wasilewski, O. Liczbik, J. Wiśniewski, P. Kurlandt, W. Kloc

 • 17 listopada 2023 16.20-16.30
  SESJA SPONSOROWANA: Carl Zeiss: Śródoperacyjna diagnostyka mikrostruktury tkanek w czasie rzeczywistym - ZEISS Convivo
 • 17 listopada 2023 16.30-17.00
  Dyskusja okrągłego stołu
 • 17 listopada 2023 17.00-17.25
  SESJA SPONSOROWANA : Thermo Fisher : The importance of fast NGS-based molecular profiling in precision oncology (nagranie)
 • 17 listopada 2023 17.30-19.00
  ZEBRANIE WALNE Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich
PROGRAM NAUKOWY - DZIEŃ II
Patronat
Partnerzy Główni
Partnerzy
Sesja plakatowa
Poniżej znajdziesz prace zakwalifikowane do sesji plakatowej z podziałem na dni. Przygotuj plakat w formie papierowej i zawieś go na tablicy. Format: A0 przed salą wykładową.

Plakaty do omówienia na sesji 17.11.2023.

 1. PGC-1α activator ZLN005 enhances neurogenesis during the early stage of human dorsal forebrain organoid development – Authors: Zuzanna Kuczynska, Pawel Leszczynski, Erkan Metin, Michal Liput, Leonora Buzanska
 2. Streamlined CRISPR/Cas9-mediated generation of dual-reporter PPARGC1A human induced pluripotent stem cell line – Pawel Leszczynski, Zuzanna Kuczynska, Michal Liput, Aleksandra Duchnowska, Erkan Metin, Leonora Buzanska
 3. AI Neuroscientist: Current and Future Prospects of Virtual Reality Environments with Machine Learning (ML) and Artificial Intelligence (AI) in Neuroscience- Beata Sokołowska1, Ewa Sokołowska2, Stanisław J. Chrapusta3 and Dorota Sulejczak
 4. Spatiomolecular recognition of tau prion-like propagation in tauopathies combined with cellular vulnerabilities identification – study design. Krzysztof Szymoński 1*, Ewelina Lipiec 2, Kamila Sofińska 2, Dawid Lupa 2, Katarzyna Skirlińska-Nosek 2, Dariusz Adamek
 5. The influence of histone deacetylase inhibitor – sodium butyrate – on complement system activation in a rat model of neonatal hypoxic-ischemic brain injury.Karolina Ziąbska, Halina Zając, Joanna Sypecka1, Teresa Zalewska1, Małgorzata Ziemka-Nałęcz
 6. Astrocyte-oligodendrocyte crosstalk in the in vitro rat model of neonatal hypoxia-ischemia- Justyna Gargas*, Justyna Janowska, Malgorzata Ziemka-Nalecz, Joanna Sypecka
 7. The promising pathophysiological aspects to better understand and manage the risks of rupture of unruptured cerebral aneurysms- V. Shevaha1, A. Payenok1, A. Netliukh1,2, O. Kobyletskyi1,2, B. Zadorozhna1, O. Holub2, V. Salo1,2, N. Prokopenko2, T. Prykhod’ko2, Yu. Novak2, O. Danylyak1, M. Kovalyk2, A. Sukhanov2, B. Lysetskyi1
 8. Results of treatment of Congenital Central Hypoventilation Syndrome (Ondine’s Curse) in Poland. Kurlandt P.1, Wasilewski W.1, Szopa B.1, Nilsson P.2, Zdun-Ryżewska A.3, Liczbik O.1, Czauderna J.1, Stogowski P.1, Wichniewicz K., Bieszczad D.5, Hueckel M.6, Kloc W.
 9. Pre, intra and post neurosurgery language assessment in patient with astrocytoma, IDH1-mutant G3 – Anna B. Marcinkowska1,2,3, Małgorzata Grzywińska4, Stanisław Adamski3, Ewa Szutowicz5, Kacper Winiarski5, Jan Czauderna3, Paweł J. Winklewski6, Katarzyna Czarnota7, Wojciech Kloc3,8, Edyta Szurowska2
 10. Neuroepithelial Tumor with Patz1 fusion – a case report. Kamil Buczkowski, Joanna Trubicka, Miłosz Chodyna, Ewa Bień, Wojciech Kloc, Ewa Iżycka-Świeszewska, Wiesława Grajkowska
 11. Age related alterations in mRNA level of genes related to redox state, mitochondria function and amyloid β homeostasis in animal model of Alzheimer’s disease. Effect of fenofibrate – S Żulińska, K Czubowicz, JB Strosznajder
 12. Inhibitor of bromodomain and extraterminal (BET) proteins OTX-015 affects amyloidogenesis in aged mice – Marta Matuszewska, Anna Wilkaniec, Magdalena Gąssowska, Elżbieta Gawinek, Grzegorz A. Czapski
 13. Effects of serotonergic system arousal by 5-HTP and fluoxetine on breathing in a model of Parkinson’s disease with bilateral 6-OHDA damage- K.Andrzejewski1, M.E.Orłowska1, A.Wrzesień1, M.Zaremba2,3, I.Joniec-Maciejak2, K.Kaczyńska
 14. Primary adult sellar SMARCB1/INI1-defficient tumor – a case study. Mateusz Michalski, Anna Ostrowska, Krzysztof Wichniarz, Aleksandra Sejda, Ewa Iżycka-Świeszewska
 15. Circulating miRNA expression profiling in patients with migraine and healthy controls – a preliminary report- Joanna Kordacka1*, Renata Gruszka2, Magdalena Zakrzewska
 16. Sabisz Anna- Case Studies of AI segmentation and MRI spectroscopy of gliomas

Plakaty do omówienia na sesji 18.11.2023.

 1. The prolonged hyperbaric oxygenas a component of the combination therapy with CK2 kinase inhibitors against malignant glioma cells in vitro – Emanuela B. Pucko1, Paweł Grieb2, Robert P. Ostrowski1
 2. Creutzfeldt- Jakob disease: clinical cases 1A. Payenok 2Kh.Yuskiv, 3 H.Pryshliak
 3. „Król dopalaczy”metylokatynon i encefalopatia manganowa- D.Dziewulska
 4. The oxygen enrichment in tumor biology – a preliminary study- M. Cichon1, K.Klajman, P.Paneth2, K. Taran
 5. Relevant recent research findings on the relationship between breathing and neural and/or mental activity- Beata Sokołowska
 6. The Neuropathology of Köhlmeier-Degos disease – case report and literature review- Sławomir Michalak1,2 , Jakub Moskal1, Joanna Rybacka-Mossakowska
 7. The role of ceramide/sphingosine kinase 1 and sphingosine 1 phosphate receptors signal l ing in alpha synuclein transduced cells. Joanna A. Motyl 1, Agnieszka Wencel 1 , Kinga Czubowicz 2, Robert P. Strosznajder
 8. Evaluation of diffusion tensor imaging and magnetic resonance spectroscopy for use in the assessment of brain tumour malignancy- Julia Leszczyńska
 9. Incidence of perineural invasion in resected non-small cell lung cancer – preliminary study.- A. Sejda1, D. Sigorski2, J.Gulczyński3,4, E. Iżycka-Świeszewska
 10. Mechanisms of dysfunction of isolated intracerebral parenchymal arterioles in the model of acute AVP-associated hyponatremia – Marta Aleksandrowicz
 11. In search of traces of altered autophagy in glial cells after hypoxic-ischemic injury in vitro. – Paulina Gebala1, Halina Zając1, Justyna Janowska1, Joanna Sypecka
 12. Involvement of proinflammatory cytokines IL-1 β and TNF- α to hypoglossal nerve activity in obesity. – M. Jampolska1, K. Andrzejewski1, A. Capucho2, S.V. Conde2, K. Kaczyńska
 13. Future directions of MR imaging markers of multiple sclerosis activity .- Anna Jankowska
 14. The first nitrogen, carbon and oxygen comparative isotopic profiling in cancer – a pilot data- K.Taran1, M. Cichon1, K.Klajman, P.Paneth
 15. Clinical, neuropathological and neuroradiological presentation in an immuno-deficiency patient with relapsing Burkitt lymphoma invading the central nervous system: a case report. – Piotr Glinka
 16. Volos Liliya – TBA
Rejestracja
Zarejestruj się na konferencje
Doktorant, student, rezydent
PAKIET ZAWIERA

- udział w sesjach programu naukowego
- udział w sesji plakatowej
- catering w trakcie przerw
- certyfikat uczestnictwa

100
SPECJALIŚCI
PAKIET ZAWIERA

- udział w sesjach programu naukowego
- udział w sesji plakatowej
- catering w trakcie przerw
- certyfikat uczestnictwa

300

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alfakonferencje s.c. na potrzeby organizacji : Neuropatologia 2023, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2023 roku,  w zakresie niezbędnym do jego organizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej – w zakresie organizowanych przez Alfakonferencje s.c. konferencji, szkoleń, webinariów i wydarzeń szkoleniowo-naukowych – za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r poz. 1030 z poźn. zm.).

Pozostajemy do dyspozycji

Alfakonferencje S.C.

Numer konta: 62 1050 1520 1000 0092 0221 9961
ul. Wiosenna 15, 60-185 Skórzewo