17-18 listopada 2023, Warszawa
Neuropatologia 2023
Dni
Godzin
Minut
Sekund
Zaproszenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na coroczną konferencję Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich, Neuropatologia 2023, która odbędzie się w dniach  17-18  listopada 2023 w Warszawie w IMDiK PAN im. M. Mossakowskiego, ul. Pawińskiego 5.

Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny i będą na nim prezentowane najnowsze osiągnięcia naukowe/ badawcze/ eksperymentalne i kliniczne z zakresu tematycznego interesującego dla szerokiego grona naukowców, lekarzy praktyków i studentów.

Wśród wykładów m.in.:  Neuropatologia chorób naczyniowych, zapalnych i neurozwyrodnieniowych, Neuroonkologia, Nowa klasyfikacja WHO guzów OUN, Korelacje neuropatologiczno- neuroradiologiczne, Neurotraumatologia, Neuroscience , Neurotoksykologia, Brain banking, Artificial Intelligence

Planowane są też krótkie wystąpienia ustne oraz plakatowe. Możliwe są prezentacje w języku angielskim.

Termin nadsyłania streszczeń 15 października 2023. Poprzez formularz na stronie konferencji: www.neuropath.pl Streszczenia przedstawianych prac będą opublikowane w czasopismie Folia Neuropathologica.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego:

prof. Ewa Iżycka-Świeszewska – przewodnicząca SNP
prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz – v-ce przewodnicząca SNP
prof. Wiesława Grajkowska – konsultant krajowy ds neuropatologii
dr hab.Dorota Sulejczak prof.
dr med. Albert Acewicz

 

Dear Sir or Madam,

It is with great pleasure that we would like to invite you to the annual conference of the Association of Polish Neuropathologists, “Neuropathology 2023”, which will be held in Warsaw in IMDiK PAN , Pawinski 5 str. on the 17-18 th November 2023.

The meeting will be of an interdisciplinary nature and will present the latest scientific / research / experimental and clinical achievements in the field of interest to a wide range of scientists, practitioners and students.

The presentations will include: ‘Neuropathology of vascular brain diseases, neuroinflammationas and neurodegeneration, Neurooncology, ‘New WHO classification of CNS tumors.’, ‘Neuropathological – neuroradiological correlations’, ‘Neurotraumatology’ , Neuroscience, Neurotoxicology, Brain banking, Artifical Intelligence

Short oral and poster presentations are also planned. Presentations in English are possible. The deadline for submitting abstracts is October 15, 2023 via the form on the conference website: www.neuropath.pl

Abstracts of the presented papers will be published in the Folia Neuropathologica journal.

On behalf of the Organizing and Scientific Committee:

prof. Ewa Iżycka-Świeszewska
prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz
prof Wiesława Grajkowska
dr hab. Dorota Sulejczak prof.
dr med. Albert Acewicz

Informacje organizacyjne
TERMIN

17-18 listopada 2023. Piątek - sobota

Miejsce

IMDiK PAN im. M. Mossakowskiego, ul. Pawińskiego 5

FORMUŁA

Konferencja stacjonarna: wykłady, dyskusje, analiza, relacje

PUNKTY EDUKACYJNE

Za udział otrzymasz certyfikat oraz punkty edukacyjne.

Program ramowy
O tym rozmawiamy i dyskutujemy
PROGRAM RAMOWY - DZIEŃ I
PROGRAM RAMOWY - DZIEŃ II
Patronat
Sesja plakatowa / Doniesienia ustne
Wyślij swoją pracę poprzez wypełnienie formularza poniżej.

NADSYŁANIE PLAKATÓW

Prosimy o przygotowanie i wysłanie plakatu w formie klasycznej, papierowej i dostarczenie w pierwszym dniu wydarzenia do biura konferencji.

NADSYŁANIE DONIESIEŃ USTNYCH

Na potrzeby sesji doniesień programu naukowego prosimy o przygotowanie 5-7 minutowej prezentacji w programie power point ze slajdami w orientacji poziomej. Prace będą prezentowane poprzez udostępnienie ekranu w aplikacji Zoom. Link zostanie dostarczony mailowo na 2 dni przed konferencją

  Imię

  Nazwisko

  Specjalizacja

  DANE KONTAKTOWE:

  Telefon

  Adres e-mail

  Bramka do wysyłania /streszczeń/doniesień ustnych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną.

  Rejestracja
  Zarejestruj się na konferencje
  Doktorant, student, rezydent
  PAKIET ZAWIERA

  - udział w sesjach programu naukowego
  - udział w sesji plakatowej
  - catering w trakcie przerw
  - certyfikat uczestnictwa

  100
  SPECJALIŚCI
  PAKIET ZAWIERA

  - udział w sesjach programu naukowego
  - udział w sesji plakatowej
  - catering w trakcie przerw
  - certyfikat uczestnictwa

  300

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alfakonferencje s.c. na potrzeby organizacji : Neuropatologia 2023, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2023 roku,  w zakresie niezbędnym do jego organizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej – w zakresie organizowanych przez Alfakonferencje s.c. konferencji, szkoleń, webinariów i wydarzeń szkoleniowo-naukowych – za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r poz. 1030 z poźn. zm.).

  Pozostajemy do dyspozycji

  Alfakonferencje S.C.

  Numer konta: 62 1050 1520 1000 0092 0221 9961
  ul. Wiosenna 15, 60-185 Skórzewo